Bestuur en ondersteuning

Programma Bestuur en ondersteuning

Tot dit programma behoren facilitering van de bestuursorganen, burgerzaken en taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek taakveld is toe te rekenen.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 6.079

3,8 %

Baten

€ 2.734

1,7 %

ga terug