Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Tot dit programma behoren taken op het gebied van verkeer en bijbehorende infrastructuur, parkeervoorzieningen, havens voor recreatieve scheepvaart, (beroeps)scheepvaart en bijbehorende infrastructuur en openbaar vervoer met bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen.

Lasten & baten

Lasten

€ 10.229

6,4 %

Baten

€ 609

0,4 %

ga terug