Onderwijs

Programma Onderwijs

Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 6.958

4,3 %

Baten

€ 2.371

1,5 %

ga terug