VII Overzicht begrotingsresultaat

Wij zijn het begrotingsjaar 2018 gestart met een bedrag voor als begrotingsresultaat van afgerond € 1.087.000.
Wij gebruiken het begrotingsresultaat bij positieve of negatieve mutaties ten aanzien van:

  • Voorlopig saldo van de begroting;
  • Saldo’s van de bestuursrapportages;
  • Toevoegen onderuitputting kapitaallasten;
  • Verkopen gronden en gebouwen (niet grondexploitatie);
  • Dekking door de raad geaccordeerde tussentijdse wensen;
  • Onvolkomenheid in de begroting.

Mutaties ramingen begrotingsresultaat

Wijzigingnr.

Bedrag

Saldo primitieve begroting 2018

1.086.731

Vervanging ringenbalk sporthal 't Sportuus Axel

2

-15.000

Bijdr.gem.Tnz. tbv fin.arrangement Voortgezet Onderwijs

3

-375.000

Onderzoek naar NGE

3

-7.000

Aanvulling Brede Schoolsubsidie 2018

3

-4.995

Subs. St. Schoolmus. Schooltijd tbv proj. innov.+digit.

4

-3.500

Aanleg brandmeldinstallatie

4

-10.000

Taxatie inboedel onderwijsgeb. primair onderwijs

4

-7.805

Subsidie Braakmanrace 2018

4

-750

Aanv. subs. St. Schoolmuseum Schooltijd

4

-735

Subsidie Mathildedag

5

-2.500

Verhoging budget advieskosten PwC

7

-20.000

Subs.Stichting de Ballade

7

-1.000

Cameratoezicht openluchtzwembaden afschr. 2018

7

-820

Cameratoez. openluchtzwemb. ophog. onderh. budget

7

-1.400

Toekenning Appa-uitkering

7

-121.600

Bijdrage Koude Neuzen 2018

10

-9.250

Uitv. sollicitatieplicht voorm. pol. Ambtsdragers

10

-38.854

Begrotingswijzing 2018 Natuur & Zo

10

-20.133

-640.342

Onderhoud brandmeldinstallatie

4

-1.600

Subsidieverh. zwemver. Mindervaliden Kanaalzone

4

-1.305

Subsidie St. Havendagen Terneuzen

4

-5.000

Subsidie Twirlvereniging Proud2be

4

-843

Subsidie Werkgroep Bevrijding 1944

4

-2.750

1e begrotingswijz RUD CAO-aanpassing

4

-24.837

Plan Veerhaven exploitatiekosten

5

-43.800

Kap. lst aanpassingen gebouw J. Catsstr.7

7

-1.376

Parkeren North Sea Ports

10

-8.064

-89.575

Grondverkoop Hoofdweg Noord Zuiddorpe

4

30.120

Bouwgrond Beneluxstraat 110 Sas van Gent

4

70.000

Blus- en bereikbaarheidsvoorzieningen t.b.v. ProRail

5

4.500

Verkoop Emmahof 13

7

26.460

Liquidatie reg. platf. wonen

10

40.966

172.046

Aanpassing opbrengst OZB/Rioolheffing nav gewijzigde opgave heffingsgrondslagen Sabewa 12-10-2017

1

434.563

Decembercirculaire 2017

4

15.797

Huur Westkade 89 SvG Heemk.Kring-North Sea Port

4

10.500

Voordeel op raming VNG betalingen aan derden

6

3.799

RBL begrotingswijziging 2018+begroting 2019

7

18.701

Bijramen agv 2e burap Sabewa

10

459.363

942.723

Saldo 1e burap 2018

6

1.070.789

Saldo mutaties Meicirculaire 2018 incl DE Referendum

6

393.003

Afrekening 2017 Meicirculaire 2018

6

-75.000

Saldo 2e burap 2018

9

844.591

Septembercirculaire 2018: Afrekening UF 2017

9

-112.400

Septembercirculaire 2018: Resultaat Algemene uitkering

9

-1.133.497

Indexering WUW bijdrage vanuit septembercirculaire 2018 tbv begr. res.

9

2.063

Correctie op saldo 2e burap 2018

10

-5.100

984.449

Saldo begrotingsresultaat 2018

2.456.032

ga terug