Veiligheid

Programma Veiligheid

Tot dit programma behoren brandweer, beperking en bestrijding van rampen en zware ongevallen en openbare orde en veiligheid.

Lasten & baten

Lasten

€ 5.218

3,3 %

Baten

€ 68

0,0 %

ga terug