Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Tot dit programma behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie en gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorzieningen.

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 4.016

2,5 %

Baten

€ 3.116

1,9 %

ga terug