Verantwoording investeringsprogramma

Verantwoording investeringsprogramma

Inleiding

Met de vaststelling van de begroting 2018 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2018 van het tot de begroting 2018 behorende investeringsprogramma 2018-2021.

In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
Uitvoering jaarschijf 2018 Investeringsprogramma 2018-2021;
Afwikkeling restantkredieten investeringen 2017;
Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
De Inkomsten behorende bij de investeringen (2018, 2017 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen lichten wij de diverse investeringen 2017, 2016 en voorgaande jaren toe. Daarna lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2018 en 2017 beschikbaar gestelde kredieten toe.

De overzichten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Een investering is overschreden. Deze is toegelicht bij het onderdeel Verantwoording begrotingsrechtmatigheid, onderdeel rechtmatigheid investeringsuitgaven;
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2018;
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting).

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

0.1 Bestuur

79900325 Burgerzaal-vloerbed, projector & ov meub.(IP 2016)

2016

71.000

0

71.000

65.983

0

0

0

65.983

65.983

5.017

Totaal 0.1 Bestuur

71.000

0

71.000

65.983

0

0

0

65.983

65.983

5.017

0.2 Burgerzaken

70030006 Aanschaf stemhokjes, -bussen en materiaal (2018)

2018

34.200

0

34.200

0

32.271

0

0

0

32.271

1.929

70030007 Aanschaf opslagcontainers verkiez.materiaal (2018)

2018

18.500

0

18.500

0

18.500

0

0

0

18.500

0

Totaal 0.2 Burgerzaken

52.700

0

52.700

0

50.771

0

0

0

50.771

1.929

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

73100001 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent

2018

0

0

0

0

0

0

-20.151

0

-20.151

20.151

73102105 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius)

2017

0

-138.841

-138.841

0

0

0

-69.100

0

-69.100

-69.741

73102106 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius)

2018

0

0

0

0

0

0

-12.857

0

-12.857

12.857

73102107 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius)

2018

0

0

0

0

0

0

-26.145

0

-26.145

26.145

73102108 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius)

2018

0

0

0

0

0

0

-7.627

0

-7.627

7.627

73102109 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius)

2018

0

0

0

0

0

0

-14.380

0

-14.380

14.380

73102110 Aanpassingen Jacob Catsstraat 7 Tern.

2018

40.571

0

40.571

0

45.724

0

0

0

45.724

-5.153

73102111 Aanp. schoolplein J.Catsstraat 7 Tern tbv parkeren

2018

33.880

0

33.880

0

0

0

0

0

0

33.880

73102204 Anna Bijnsstraat Terneuzen 2215 m2

2016

76.579

-76.579

0

76.579

0

0

-76.579

0

0

0

73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

2010

1.139.709

0

1.139.709

7.207

0

0

0

7.207

7.207

1.132.502

Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.290.739

-215.420

1.075.319

83.786

45.724

0

-226.839

7.207

-97.329

1.172.648

0.4 Overhead

79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen

2017

72.000

0

72.000

1.263

14.311

0

0

1.263

15.574

56.426

79900329 Trouwzaal-stoelen, vloerbedekking en ov meubels

2017

32.600

0

32.600

29.384

1.751

0

0

29.384

31.135

1.465

79900334 Patio's stadhuis/-kantoor Tnz (IP 2018)

2018

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

79900335 Vernieuwing keuken 2e verd. stadhuis (IP 2018)

2018

23.800

0

23.800

0

0

0

0

0

0

23.800

79900420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013)

2013

650.000

0

650.000

375.554

39.210

0

0

375.554

414.764

235.236

79900422 Update applicaties/licenties (IP 2016)

2016

175.000

0

175.000

151.765

23.233

0

0

151.765

174.997

3

79900423 Uitbreiding ICT-infrastructuur (IP 2016)

2016

200.000

0

200.000

99.284

81.445

0

0

99.284

180.729

19.271

79900426 Vervanging applicaties (IP 2017)

2017

150.000

0

150.000

0

39.357

0

0

0

39.357

110.643

79901749 Kernboormachine (IP 2017)

2017

10.000

0

10.000

1.123

2.557

0

0

1.123

3.680

6.320

79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen "de Koegors"

2017

220.000

0

220.000

191.520

10.685

0

0

191.520

202.205

17.795

79901763 Pick-Up 78 (IP 2018)

2018

50.000

0

50.000

0

43.670

0

0

0

43.670

6.330

79901766 Combo 108 Handhaving

2018

30.000

0

30.000

0

16.817

0

0

0

16.817

13.183

Totaal 0.4 Overhead

1.623.400

0

1.623.400

849.891

273.037

0

0

849.891

1.122.929

500.472

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

71200020 Bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Tnz

2017

73.085

0

73.085

41.842

31.243

0

0

41.842

73.084

1

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

73.085

0

73.085

41.842

31.243

0

0

41.842

73.084

1

2.1 Verkeer en vervoer

72101141 Herinrichting Kennedylaan (AIP 07)

2007

764.223

0

764.223

36.449

765.619

-22.226

-23.555

14.223

756.287

7.936

72101197 Herinr. terrein vrm. gem.werkpl. Nieuwendijk Axel

2018

0

0

0

0

324

0

0

0

324

-324

72101225 Infrastructurele werken de Ruyterstraat Axel

2013

399.287

-65.287

334.000

334.304

0

-65.287

0

269.017

269.017

64.983

72101231 Doortrekken Laan van Othene

2014

600.000

0

600.000

0

0

0

0

0

0

600.000

72101244 Reconstructie wegen 2016(herbestrating)

2016

590.000

0

590.000

461.199

127.489

0

0

461.199

588.688

1.312

72101250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017

2017

435.500

0

435.500

237.295

185.876

0

0

237.295

423.171

12.329

72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017

2017

1.185.000

-59.165

1.125.835

1.056.280

90.288

-8.476

-8.320

1.047.805

1.129.773

-3.938

72101252 Herinrichting Markt Terneuzen

2017

575.000

0

575.000

58.878

540.749

0

0

58.878

599.627

-24.627

72101253 Infrastructuur De Kampagne

2017

626.000

0

626.000

0

268.168

0

0

0

268.168

357.832

72101255 Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34)

2017

78.800

0

78.800

14.218

50.145

0

0

14.218

64.363

14.437

72101256 Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan

2017

102.000

0

102.000

84.380

18.150

0

0

84.380

102.530

-530

72101257 Sneeuwschuiver (IP 2018)

2018

20.000

0

20.000

0

0

0

0

0

0

20.000

72101259 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat

2017

35.000

0

35.000

0

35.000

0

0

0

35.000

0

72101260 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2018

2018

702.500

0

702.500

0

98.830

0

0

0

98.830

603.670

72101261 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2018

2018

918.000

0

918.000

0

837.431

0

0

0

837.431

80.569

72101262 Rotonde sluizencomplex

2018

450.000

0

450.000

0

15.159

0

0

0

15.159

434.841

72101263 Aanpassingen westelijke stadsrand

2018

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

50.000

72108022 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2013)

2013

215.600

0

215.600

205.839

5.998

0

0

205.839

211.837

3.763

72108024 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2014)

2014

427.000

0

427.000

312.100

114.701

0

0

312.100

426.801

199

72108025 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2015)

2015

295.474

0

295.474

227.704

43.018

0

0

227.704

270.722

24.752

72108028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016)

2016

295.500

0

295.500

0

43

0

0

0

43

295.457

72108029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016)

2016

117.500

0

117.500

0

0

0

0

0

0

117.500

72108030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017)

2017

295.500

0

295.500

0

0

0

0

0

0

295.500

72108031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017)

2017

117.500

0

117.500

0

0

0

0

0

0

117.500

72108032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018)

2018

295.500

0

295.500

0

0

0

0

0

0

295.500

72108033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018)

2018

117.500

0

117.500

0

0

0

0

0

0

117.500

72110028 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 12) stelpost

2012

37.120

0

37.120

27.646

0

0

0

27.646

27.646

9.474

72110032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost

2015

84.256

0

84.256

0

64.403

0

0

0

64.403

19.853

72110033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel

2015

100.000

0

100.000

0

0

0

0

0

0

100.000

72110035 Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz.

2017

18.750

0

18.750

0

15.496

0

0

0

15.496

3.254

79901643 Strooier/klein 51 (IP 2011)

2011

31.500

0

31.500

24.500

6.075

0

0

24.500

30.575

925

79901666 Sneeuwschuiver 59 (IP2012)

2012

10.800

0

10.800

0

10.875

0

0

0

10.875

-75

79901714 Strooier/klein 55 (IP2014)

2014

36.000

0

36.000

22.770

0

0

0

22.770

22.770

13.230

79901757 Aanhanger (IP 2018)

2018

10.000

0

10.000

0

7.401

0

0

0

7.401

2.599

79901762 Asfaltzaag (IP 2018)

2018

11.000

0

11.000

0

0

0

0

0

0

11.000

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

10.047.810

-124.452

9.923.358

3.103.562

3.301.237

-95.989

-31.875

3.007.574

6.276.936

3.646.422

2.2 Parkeren

72140021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)

2017

108.462

0

108.462

0

20.033

0

0

0

20.033

88.430

72140022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)

2017

99.729

0

99.729

0

9.479

0

0

0

9.479

90.250

72140023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)

2017

20.390

0

20.390

0

0

0

0

0

0

20.390

72140024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017)

2017

9.500

0

9.500

0

0

0

0

0

0

9.500

72140025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)

2017

73.604

0

73.604

21.704

34.403

0

0

21.704

56.107

17.497

72140026 Parkeertoezicht (IP 2018)

2018

23.485

0

23.485

0

0

0

0

0

0

23.485

Totaal 2.2 Parkeren

335.170

0

335.170

21.704

63.914

0

0

21.704

85.619

249.552

2.3 Recreatieve havens

72200001 Veerhavengebied Terneuzen

2007

4.203.000

0

4.203.000

1.986.776

315.565

0

0

1.986.776

2.302.341

1.900.659

Toaal 2.3 Recreatieve havens

4.203.000

0

4.203.000

1.986.776

315.565

0

0

1.986.776

2.302.341

1.900.659

3.4 Economische promotie

75600035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.

2013

40.000

0

40.000

28.873

0

0

0

28.873

28.873

11.127

75600036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat.

2013

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

75600037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat.

2013

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

75600040 Portaal van Vlaanderen

2017

507.500

0

507.500

302.563

199.510

0

0

302.563

502.073

5.427

Totaal 3.4 Economische promotie

577.500

0

577.500

331.437

199.510

0

0

331.437

530.947

46.553

4.2 Onderwijshuisvesting

74210064 Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz.

2017

23.109

0

23.109

0

21.001

0

0

0

21.001

2.108

74210065 1e aanvr.OLP Pr.Willem v.Oranje 16e groep (IP2018)

2018

16.253

0

16.253

0

16.253

0

0

0

16.253

0

74210066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek

2018

50.000

0

50.000

0

980

0

0

0

980

49.020

74210067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ

2018

50.000

0

50.000

0

980

0

0

0

980

49.020

74210068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen

2018

25.000

0

25.000

0

16.045

0

0

0

16.045

8.955

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

164.362

0

164.362

0

55.258

0

0

0

55.258

109.104

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.2 Sportaccommodaties

75300055 Vervanging tennisbaan Zaamslag IP 2018

2018

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

75300056 Belijning atletiekbaan AV Scheldesport IP 2018

2018

10.000

0

10.000

0

10.406

0

0

0

10.406

-406

75300057 Cameratoezicht openluchtzwembaden

2018

14.000

0

14.000

0

11.064

0

0

0

11.064

2.936

75300058 Lening TV Zaamslag tbv tennisba(a)n(en)

2018

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine IP 2018

2017

20.000

0

20.000

7.853

5.897

0

0

7.853

13.751

6.249

75310059 Dug Outs Zeeuwse Honk IP 2018

2018

37.000

0

37.000

0

40.920

0

0

0

40.920

-3.920

75310060 Vervanging verlichting RKVV Koewacht IP 2018

2018

11.500

0

11.500

0

9.577

0

0

0

9.577

1.923

75310061 Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC) IP 2018

2018

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

127.500

0

127.500

7.853

77.864

0

0

7.853

85.717

41.783

5.4 Musea

75410006 Nieuw-en verbouw Streekmuseum Het Land van Axel

2009

5.248.630

-438.630

4.810.000

5.188.368

57.847

-438.629

0

4.749.739

4.807.586

2.414

75410009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein

2009

1.691.302

0

1.691.302

1.612.545

752

0

0

1.612.545

1.613.297

78.005

75410012 Restauratie Schoolmuseum Nieuwstraat 2-4 Terneuzen

2018

104.500

0

104.500

0

103.781

0

0

0

103.781

719

Totaal 5.4 Musea

7.044.432

-438.630

6.605.802

6.800.913

162.380

-438.629

0

6.362.284

6.524.664

81.138

5.6 Media

75100004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

1.133.000

-1.133.000

0

0

0

0

0

0

0

0

75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

570.000

-570.000

0

0

9.599

0

0

0

9.599

-9.599

Totaal 5.6 Media

1.703.000

-1.703.000

0

0

9.599

0

0

0

9.599

-9.599

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

75500003 Landschapsuitvoering

2011

898.563

-211.374

687.189

621.437

166.284

-210.609

-35.000

410.827

542.111

145.078

79901732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016)

2016

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

79901734 Klepelmaaier P 84
(IP 2016)

2016

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

79901735 Heggeschaar P 83
(IP 2016)

2016

12.000

0

12.000

0

0

0

0

0

0

12.000

79901736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016)

2016

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

79901744 Pick-up 82 (IP 2017)

2017

50.000

0

50.000

36.465

0

0

0

36.465

36.465

13.535

79901745 Pick-up 83 (IP 2017)

2017

50.000

0

50.000

0

43.920

0

0

0

43.920

6.080

79901758 Kraan-Herder (IP 2018)

2018

75.000

0

75.000

0

0

0

0

0

0

75.000

79901759 Maaikorf-Herder (IP 2018)

2018

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

79901760 Multy transport P 380 (IP 2018)

2018

60.000

0

60.000

0

60.581

0

0

0

60.581

-581

79901764 Aebi maaimachine P 91 (taludmaaier) (IP 2018)

2018

135.000

0

135.000

0

130.349

0

0

0

130.349

4.651

79901765 Aanhanger P 79-5 (IP 2018)

2018

15.000

0

15.000

0

6.447

0

0

0

6.447

8.553

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.350.563

-211.374

1.139.189

657.901

407.581

-210.609

-35.000

447.292

819.873

319.316

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

76304016 't Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.)

2017

69.000

0

69.000

48.629

20.371

0

0

48.629

69.000

0

76304018 't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer)

2017

81.000

0

81.000

58.373

22.626

0

0

58.373

80.999

1

76600001 Lening Stichting de Vlaschaard

2017

250.000

0

250.000

154.970

95.030

0

0

154.970

250.000

0

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

400.000

0

400.000

261.972

138.027

0

0

261.972

399.999

1

7.1 Volksgezondheid

77140002 Gezondheidscentrum Axel

2011

901.138

-96.138

805.000

876.203

6.944

-96.138

0

780.065

787.009

17.991

Totaal 7.1 Volksgezondheid

901.138

-96.138

805.000

876.203

6.944

-96.138

0

780.065

787.009

17.991

7.2 Riolering

77220058 Aanschaf Hoofdpost (Xylem ++)

2004

105.000

0

105.000

93.779

8.678

0

0

93.779

102.457

2.543

77220113 Uitvoer.stedelijk waterplan (Axelsed./Bakkersland)

2007

530.429

0

530.429

524.454

7.135

0

0

524.454

531.589

-1.160

77220199 Verb. waterbeheersing omg.Bosjesweg(1e en 2e fase)

2018

0

0

0

0

94

0

0

0

94

-94

77220233 Doortr.hwa V.v.Steenb.ln.naar Kennedyln (fase 1)

2012

11.500

0

11.500

268

11.641

0

0

268

11.909

-409

77220235 Vervangen hoofdriool Axel 1

2012

808.500

0

808.500

755.470

42.194

-809

0

754.661

796.856

11.644

77220246 Relinen Lievenspolder

2014

252.000

0

252.000

30.851

167.355

0

0

30.851

198.206

53.794

77220253 Afkoppelen Binnenpad Koewacht

2014

100.000

0

100.000

35.038

52.308

0

0

35.038

87.346

12.654

77220260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++)

2014

20.000

0

20.000

11.064

0

0

0

11.064

11.064

8.936

77220264 Afkopp. verhard oppervl. druk- en vacuum riolering

2014

25.000

0

25.000

0

255

0

0

0

255

24.745

77220267 Hoek vervangen 2e deel budget 2015 (IP 2015)

2015

400.000

0

400.000

396.111

3.686

0

0

396.111

399.798

202

77220268 Hoek relinen 2e deel 2015 (IP 2015)

2015

300.000

0

300.000

185.825

86.935

0

0

185.825

272.759

27.241

77220269 Oudelandse Hoeve Terneuzen vervangen (IP 2015)

2015

239.200

0

239.200

208.107

23.991

0

0

208.107

232.097

7.103

77220270 Oudelandse Hoeve Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

50.000

0

50.000

5.961

34.531

0

0

5.961

40.492

9.508

77220272 Zuidpolder Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

50.000

0

50.000

0

37.597

0

0

0

37.597

12.403

77220273 Handelspoort relinen (IP 2015)

2015

100.000

0

100.000

11.518

66.684

0

0

11.518

78.202

21.798

77220275 Noorderdokken Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

100.000

0

100.000

1.756

75.871

0

0

1.756

77.627

22.373

77220276 Vervangen rioolgemalen (elec./mech.) IP 2015

2015

46.000

0

46.000

43.543

2.457

0

0

43.543

46.000

0

77220278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec) IP 2015

2015

184.000

0

184.000

122.442

0

0

0

122.442

122.442

61.558

77220282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

825.000

0

825.000

328.391

420.237

0

0

328.391

748.628

76.372

77220283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

5.000

0

5.000

291

4.616

0

0

291

4.908

92

77220284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016)

2016

100.000

0

100.000

35.951

48.466

0

0

35.951

84.417

15.583

77220285 vervangen rioolgemalen (elec./mech.)
(IP 2016)

2016

45.000

0

45.000

0

41.310

0

0

0

41.310

3.690

77220286 Vervangen rioolgemalen (bouwkundig) (IP 2016)

2016

20.000

0

20.000

1.870

18.130

0

0

1.870

20.000

0

77220287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16)

2016

150.000

0

150.000

10.188

22.057

0

0

10.188

32.245

117.755

77220288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016)

2016

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

77220289 Vervangen IBA's (elec./mech.) (IP 2016)

2016

10.000

0

10.000

5.765

4.235

0

0

5.765

10.000

0

77220290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP '16)

2016

50.000

0

50.000

425

0

0

0

425

425

49.575

77220291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016)

2016

175.000

0

175.000

144.481

22.980

0

0

144.481

167.461

7.540

77220292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16

2016

200.000

0

200.000

2.127

7.645

0

0

2.127

9.772

190.228

77220293 Overstortpersleid. gemaal Westersch kl.rep.(IP 16)

2016

60.000

0

60.000

21.603

71.450

0

-32.818

21.603

60.235

-235

77220294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16)

2016

150.000

0

150.000

95.572

0

0

0

95.572

95.572

54.428

77220295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16

2016

50.000

0

50.000

1.292

16.619

0

0

1.292

17.911

32.089

77220296 Zandstraat afkopp hemelwater van drukriol. (IP 16)

2016

25.000

0

25.000

1.925

384

0

0

1.925

2.309

22.691

77220297 Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16)

2016

299.800

-88.748

211.052

209.190

74.467

-46.992

-47.147

162.198

189.517

21.535

77220300 Relinen Haarmanweg, Hughersluys, Driewegen (IP 17)

2017

85.000

0

85.000

25.873

45.810

0

0

25.873

71.683

13.317

77220301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17)

2017

1.725.000

0

1.725.000

144.734

255.339

-9.153

0

135.582

390.921

1.334.079

77220303 Vervangen Joost Hamerlinckstraat (IP 2017)

2017

75.000

0

75.000

74.675

324

0

0

74.675

74.999

1

77220304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17)

2017

70.000

0

70.000

7.052

48.095

0

0

7.052

55.148

14.852

77220305 Vervangen IBA's buitengebied (IP 17)

2017

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

10.000

0

77220306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17)

2017

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

77220307 Vervangen rioolgemalen (B) (IP 17)

2017

10.000

0

10.000

0

8.400

0

0

0

8.400

1.600

77220308 Vervangen druk-/vacuümriolering (E/M) (IP 17)

2017

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

25.000

77220309 Vervangen druk-/vacuümriolering (B) (IP 17)

2017

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

77220311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1)

2018

400.000

0

400.000

0

116.981

0

0

0

116.981

283.019

77220312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder

2018

560.000

0

560.000

0

32.408

0

0

0

32.408

527.592

77220313 rel.verv. wijk Sint Annapolder (fase 1) IP 2018

2018

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

0

30.000

77220314 vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18)

2018

500.000

0

500.000

0

19.816

0

0

0

19.816

480.184

77220315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil

2018

420.000

0

420.000

0

8.234

0

0

0

8.234

411.766

77220316 Vervangen Tulpstraat (Hoek) IP 2018

2018

140.000

0

140.000

0

22.558

0

0

0

22.558

117.442

77220317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018

2018

100.000

0

100.000

0

0

0

0

0

0

100.000

77220318 Vervangen IBA's buitengebied (Tnz) IP 2018

2018

50.000

0

50.000

0

31.159

0

0

0

31.159

18.841

79901761 Kolkenzuiger 42 (IP 2018)

2018

350.000

0

350.000

0

0

0

0

0

0

350.000

Totaal 7.2 Riolering

10.071.429

-88.748

9.982.681

3.537.595

1.973.132

-56.954

-79.965

3.480.640

5.373.808

4.608.873

7.3 Afval

77210018 Huisvuilwagen 6 (IP'13)

2013

300.000

0

300.000

239.102

24.362

0

0

239.102

263.463

36.537

77210021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015)

2015

450.000

0

450.000

0

156.265

0

0

0

156.265

293.735

77210022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016)

2016

400.000

0

400.000

0

179.828

0

0

0

179.828

220.173

77210024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017)

2017

375.000

0

375.000

0

134.220

0

0

0

134.220

240.780

77210025 Huisvuilwagen 3 (IP 2018)

2018

375.000

0

375.000

0

0

0

0

0

0

375.000

77210026 Afzetbare huisvuil perscontainer

2018

90.000

0

90.000

0

90.000

0

0

0

90.000

0

77210027 Afsluitbare afzet container

2018

28.000

0

28.000

0

26.750

0

0

0

26.750

1.250

77210028 Afzetbare pers/trechter container

2018

90.000

0

90.000

0

50.000

0

0

0

50.000

40.000

77210029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers

2018

150.000

0

150.000

0

59.600

0

0

0

59.600

90.400

77210030 Routeoptimalisatie Software

2018

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

0

30.000

77210031 Routeoptimalisatie Hardware

2018

120.000

0

120.000

0

0

0

0

0

0

120.000

79901700 Haakarmcontainers (IP'13)

2013

50.000

0

50.000

32.322

15.980

0

0

32.322

48.302

1.698

79901740 Haakarmcontainers (IP 2017)

2017

30.000

0

30.000

26.963

0

0

0

26.963

26.963

3.037

79901752 Vrachtauto 10 (IP 2017)

2017

200.000

0

200.000

0

180.404

0

0

0

180.404

19.596

79901754 Multiyet C 66 (IP 2018)

2018

58.122

0

58.122

0

16.231

0

0

0

16.231

41.891

79901755 Vrachtauto 11 (IP 2018)

2018

275.000

0

275.000

0

156.236

0

0

0

156.236

118.764

79901756 Vrachtauto 10 (IP 2018)

2018

75.000

0

75.000

0

74.834

0

0

0

74.834

166

Totaal 7.3 Afval

3.096.122

0

3.096.122

298.387

1.164.708

0

0

298.387

1.463.095

1.633.027

8.3 Wonen en bouwen

78210014 Project stadsherstel binnenstad Tern.

2004

2.834.000

-2.409.314

424.686

3.028.823

0

-2.524.337

0

504.486

504.486

-79.800

78210029 Revitalisering Nieuwstraat-Zuid Terneuzen

2008

1.650.000

0

1.650.000

1.589.165

35.586

-19.000

0

1.570.165

1.605.751

44.249

78210038 Lievenspolder II Terneuzen

2014

450.000

0

450.000

1.792.556

272.354

-1.792.556

-27.511

0

244.843

205.157

78210039 Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP2012)

2012

85.000

0

85.000

0

0

0

0

0

0

85.000

78210043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015)

2015

450.000

0

450.000

0

0

0

0

0

0

450.000

78210046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016)

2016

387.000

0

387.000

0

0

0

0

0

0

387.000

78210049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017)

2017

450.000

0

450.000

0

0

0

0

0

0

450.000

78210050 Renovatie toren NH-kerk Zaamslag (IP 2018)

2018

300.000

0

300.000

0

0

0

0

0

0

300.000

78210051 Uitv. 5e fase renovatie Willibrordustoren (IP 18)

2018

272.000

0

272.000

0

0

0

0

0

0

272.000

78210052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg

2018

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

25.000

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

6.903.000

-2.409.314

4.493.686

6.410.544

307.940

-4.335.893

-27.511

2.074.652

2.355.080

2.138.606

Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

6.903.000

-2.409.314

4.493.686

6.410.544

-4.335.893

-27.511

2.074.652

2.355.080

2.138.606

Totaal Generaal

50.035.950

-5.287.076

44.748.874

25.336.349

8.584.434

-5.234.212

-401.190

20.025.558

28.285.382

16.463.493

Programma

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

7 Volksgezondheid en milieu

2004

105.000

0

105.000

93.779

8.678

0

0

93.779

102.457

2.543

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2004

2.834.000

-2.409.314

424.686

3.028.823

0

-2.524.337

0

504.486

504.486

-79.800

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2007

4.967.223

0

4.967.223

2.023.225

1.081.184

-22.226

-23.555

2.000.999

3.058.628

1.908.595

7 Volksgezondheid en milieu

2007

530.429

0

530.429

524.454

7.135

0

0

524.454

531.589

-1.160

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2008

1.650.000

0

1.650.000

1.589.165

35.586

-19.000

0

1.570.165

1.605.751

44.249

5 Sport, cultuur en recreatie

2009

6.939.932

-438.630

6.501.302

6.800.913

58.600

-438.629

0

6.362.284

6.420.883

80.419

0 Bestuur en ondersteuning

2010

1.139.709

0

1.139.709

7.207

0

0

0

7.207

7.207

1.132.502

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2011

31.500

0

31.500

24.500

6.075

0

0

24.500

30.575

925

5 Sport, cultuur en recreatie

2011

898.563

-211.374

687.189

621.437

166.284

-210.609

-35.000

410.827

542.111

145.078

7 Volksgezondheid en milieu

2011

901.138

-96.138

805.000

876.203

6.944

-96.138

0

780.065

787.009

17.991

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2012

47.920

0

47.920

27.646

10.875

0

0

27.646

38.521

9.399

7 Volksgezondheid en milieu

2012

820.000

0

820.000

755.738

53.835

-809

0

754.929

808.765

11.235

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2012

85.000

0

85.000

0

0

0

0

0

0

85.000

0 Bestuur en ondersteuning

2013

650.000

0

650.000

375.554

39.210

0

0

375.554

414.764

235.236

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2013

614.887

-65.287

549.600

540.143

5.998

-65.287

0

474.856

480.854

68.746

3 Economie

2013

70.000

0

70.000

28.873

0

0

0

28.873

28.873

41.127

7 Volksgezondheid en milieu

2013

350.000

0

350.000

271.423

40.342

0

0

271.423

311.765

38.235

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2014

1.063.000

0

1.063.000

334.870

114.701

0

0

334.870

449.571

613.429

7 Volksgezondheid en milieu

2014

397.000

0

397.000

76.953

219.918

0

0

76.953

296.871

100.129

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2014

450.000

0

450.000

1.792.556

272.354

-1.792.556

-27.511

0

244.843

205.157

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2015

479.730

0

479.730

227.704

107.421

0

0

227.704

335.124

144.605

7 Volksgezondheid en milieu

2015

1.919.200

0

1.919.200

975.263

488.017

0

0

975.263

1.463.280

455.920

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2015

450.000

0

450.000

0

0

0

0

0

0

450.000

0 Bestuur en ondersteuning

2016

522.579

-76.579

446.000

393.610

104.678

0

-76.579

317.031

421.709

24.291

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2016

1.003.000

0

1.003.000

461.199

127.532

0

0

461.199

588.731

414.269

5 Sport, cultuur en recreatie

2016

57.000

0

57.000

0

0

0

0

0

0

57.000

7 Volksgezondheid en milieu

2016

2.574.800

-88.748

2.486.052

859.072

932.423

-46.992

-79.965

812.079

1.664.538

821.514

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2016

387.000

0

387.000

0

0

0

0

0

0

387.000

0 Bestuur en ondersteuning

2017

484.600

-138.841

345.759

223.289

68.661

0

-69.100

223.289

222.851

122.908

1 Veiligheid

2017

73.085

0

73.085

41.842

31.243

0

0

41.842

73.084

1

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2017

3.780.735

-59.165

3.721.570

1.472.756

1.267.786

-8.476

-8.320

1.464.280

2.723.747

997.824

3 Economie

2017

507.500

0

507.500

302.563

199.510

0

0

302.563

502.073

5.427

4 Onderwijs

2017

23.109

0

23.109

0

21.001

0

0

0

21.001

2.108

5 Sport, cultuur en recreatie

2017

1.823.000

-1.703.000

120.000

44.318

59.416

0

0

44.318

103.734

16.266

6 Sociaal domein

2017

400.000

0

400.000

261.972

138.027

0

0

261.972

399.999

1

7 Volksgezondheid en milieu

2017

2.630.000

0

2.630.000

279.299

682.592

-9.153

0

270.146

952.738

1.677.262

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2017

450.000

0

450.000

0

0

0

0

0

0

450.000

0 Bestuur en ondersteuning

2018

240.951

0

240.951

0

156.983

0

-81.160

0

75.823

165.128

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2018

2.597.985

0

2.597.985

0

959.145

0

0

0

959.145

1.638.840

4 Onderwijs

2018

141.253

0

141.253

0

34.257

0

0

0

34.257

106.996

5 Sport, cultuur en recreatie

2018

507.000

0

507.000

0

373.124

0

0

0

373.124

133.876

7 Volksgezondheid en milieu

2018

3.841.122

0

3.841.122

0

704.901

0

0

0

704.901

3.136.221

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2018

597.000

0

597.000

0

0

0

0

0

0

597.000

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Totaal krediet voor 2018

7.925.311

0

7.925.311

Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2016-2019

8.047.856

0

8.047.856

Verschil

-122.545

0

-122.545

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2018

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

70030006 Aanschaf stemhokjes, -bussen en materiaal

34.200

4e wijz: aanschaf stemhokjes en -bussen en bijbehoend verkiezingsmateriaal

70030007 Aanschaf opslagcontainers verkiez.materiaal

18.500

4e wijz: aanschaf 2 opslagcontainers voor opslag van stemhokjes en -bussen

73102110 Aanpassingen Jacob Catsstraat 7 Terneuzen

40.571

7e wijz.: interne aanpassingen zoals extra toelietgroepen, realiseren overlegruimtes en flexplekken inclusief geluiddichte deuren een en ander t.b.v.het creëren van een "huis voor de jeugd"

73102111 Aanpassen schoolplein J.Catsstraat 7 Terneuzen

33.880

7e wijz.: een deel van het oude schoolplein geschikt maken voor het parkeren van voertuigen medewerkers

79901766 Combo 108 Handhaving

30.000

10e wijz.: naar voren halen van geplande investering (IP 2019) t.b.v. parkeerbeheer

72101262 Rotonde sluizencomplex

450.000

5e wijz.: kruising Binnenvaartweg/Buitenhaven voorzien van een rotonde om doorstromingsproblemen te voorkomen e.e.a. t.l.v. bestemmingsreserve Nieuwe Sluis

72101263 Aanpassingen westelijke stadsrand

50.000

5e wijz.: aanpassingen aan de westelijke stadsrand t.l.v. bestemmingsreserve Nieuwe Sluis

74210066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek

50.000

4e wijz.: beschikbaarstelling voorbereidingskrediet t.b.v.een vooronderzoek en haal- baarheidsstudie onderwijshuisvesting in Hoek e.e.a. op basis strat,huisvestingsplan

74210067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt

50.000

4e wijz.: beschikbaarstelling voorbereidingskrediet t.b.v.een vooronderzoek en haal- baarheidsstudie onderwijshuisvesting Rivierenbuurt n.a.v. strategisch huisvestingsplan onderwiijs Terneuzen

74210068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen

25.000

4e wijz.: ondersoek leerlingenstromen in Terneuzen en de inhuur van externen voor onderzoek naar de overige actiepunten uit de notitie strat.huisvestingsplan onderwijs

75300057 Cameratoezicht openluchtzwembaden

14.000

7e wijz.: aanschaf/uitbreiding van de camera- en geluidsnstallatie van de openluchtzwembaden in Koewacht en Axel (overlastpreventie)

75300058 Lening TV Zaamslag tbv tennisba(a)n(en)

15.000

10e wijz.: beschikbaarstellen lening voor het renoveren van een 2e tennisbaan; aflossing door het niet uitkeren van subsidie onderhoud kleedruimten gedrurende 12 jaar

75410012 Restauratie Schoolmuseum Nieuwstraat 2-4 Tern.

104.500

3e wijz.: kredietvotatie op basis van plan van aanpak met als doel de vochtdoorslag te stoppen alsmede de samenhang en stevigheid van het gevelmetselwerk te herstellen

77210026 Afzetbare huisvuil perscontainer

90.000

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling (oplossen knelpunten huidige bedrijfsvoering en voorsorteren op uitkomsten pilots n.a.v. het Grondstoffenplan)

77210027 Afsluitbare afzet container

28.000

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling

77210028 Afzetbare pers/trechter container

90.000

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling

77210029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers

150.000

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling

77210030 Routeoptimalisatie Software

30.000

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling

77210031 Routeoptimalisatie Hardware

120.000

3e wijz.: kredietvotatie vanuit aanbestedingsvoordeel afvalinzameling

78210052 10 parkeerpl.Vlooswijkstr/Schoolweg

25.000

10e wijz.: aanleg 10 openbare parkeerplaatsen vooruitlopend op herontwikkeling locaties Vlooswijkstraat/Schoolstraat

74210065 1e aanvr.OLP Pr.Willem v.Oranje 16e groep

-9.397

6e wijz. bijstelling bijdrage i.v..m aanpassing leerlingenaantal

79901754 Multiyet C 66 (IP 2018)

23.122

10e wijz.: hogere kosten als gevolg van nieuwe technieken en uitbreiding functies

79900335 Vernieuwing keuken 2e verd. Stadhuis

79

afronding bij inbreng

1.462.455

0

1.462.455

kredieten uit investeringsprogramma 2018 welke werden toegevoegd aan lopende kredieten

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

-100.000

Toegevoegd aan 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2010)

Vervanging lichtmasten VV Philippine

-20.000

Toegevoegd aan 75310058 -2017 i.v.m. uitgaven in 2017

Landschapsuitvoeringsplan

-90.000

Toegevoegd aan 75500003 Landschapsuitvoeringsplan/groenfonds (IP 2011 e.v)

Doortrekken Laan van Othene

-600.000

Toegevoegd aan 72101231 (IP 2014)

Veerhaven Terneuzen

-775.000

Toegevoegd aan 72200001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2007)

-1.585.000

0

-1.585.000

Totaal 2018

-122.545

0

-122.545

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Totaal krediet voor 2017

10.172.029

-1.901.006

8.271.023

Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2017-2020

7.697.785

0

7.697.785

Verschil

2.474.244

-1.901.006

573.238

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2017

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

74210063 Aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw

38.720

3e begr.wijz.2017: aanpassing 2 toiletgroepen De Zeemeeuw tbv 2 groepen de Sprong

75300049 Uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen

115.000

3e begr.wijz.2017: uitbreiding ligweide buitenzwembad Terneuzen ihkv "plan van aanpak sportaccommodaties"

75300053 Lening TC Animo

50.000

3e begr.wijz.2017: lening € 50.000 voor de noodzakelijke vervanging van de toplaag van 5 tennisbanen

75300054 Realisatie Beach Soccer accommodatie

24.200

4e begr.wijz.2017: kosten aanleg infrastructuur beachsoccerveld sp sportpark Oude Vaart

72110035 Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz.

18.750

5e begr.wijz.2017: realiseren van nieuwe parkeerplaatsen t.b.v. uitbreiding schoolplein

74210064 Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz.

10.945

5e begr.wijz.2017: verplaatsen hekwerk en entree t.b.v. uitbreiding schoolplein

75410011 Schoolmuseum Terneuzen (cv installatie)

9.087

5e begr.wijz.2017: inrichting 1e verdieping schoolmuseum

71200020 Bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Tnz

70.000

6e begr.wijz.2017: aanleg 3 brandkranen t.b.v. zuidelijk deel Oostelijk Bolwerk (om niet ter beschikking gesteld aan VRZ)

76304016 t Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.)

69.000

6e begr.wijz.2017: de ombouw/aanpassen van het Kaaike tot een MFA

76304018 't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer)

81.000

6e begr.wijz.2017: de ombouw/aanpassen van het Kaaike tot een MFA

74210062 1e aanvraag OLP 15e groep Pr.W.v.Oranje (IP 2017)

3.756

7e begr.wijz.2017: herschikking budget (zie hierna de Argo)

74310001 1e aanvraag OLP groep 13 t/m 18 De Argo (IP 2017)

-3.756

7e begr.wijz.2017: herschikking budget (zie hiervoor De Parel)

79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen

72.000

7e begr.wijz.2017: uitbreiding toegangscontrole stadhuis

79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen 'de Koegors'

220.000

7e begr.wijz.2017: aanschaf/plaatsen 700 zonnepanelen op het gemeentelijk gebouw de Koegors i.h.k.v. duurzaamheid

73102105 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius)

-138.841

8e begr.wijz.2017: verkoop voormalig schoolgebouw

72101253 Infrastructuur De Kampagne

626.000

9e begr.wijz.2017: aanleg infrastructuur Kop van Noordstraat De Kampagne

75100004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat

1.133.000

-1.133.000

9e begr.wijz.2017: te financieren vanuit grondverkopen en opbrensgt verkoop gebouwen

75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat

570.000

-570.000

9e begr.wijz.2017: te financieren vanuit opbrengst grondverkopen

75600040 Portaal van Vlaanderen

540.000

-50.000

9e begr.wijz.2017: realisatie definitieve/tijdelijke huisvestingsvoorziening voor het portaal van Vlaanderen; eigen bijdr.Portaal € 50.000

72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017

-59.165

10e begr.wijz.2017: Prov.subs.voor herstructurering bedrijventerrein Handelspoort

75310056 Kunstgrasveld KV Luctor

80.000

-80.000

10e begr.wijz.2017: oorspronkelijk budget van € 80.000 tot € 160.000 verhoogd ; korfbalvereniging draagt voor helft bij in kosten

75310057 Vernieuw.drainage hoofdveld S&O Corn Boys IP 2017

-30.000

10e begr.wijz.2017: bijstelling budget

72101247 Veeg/vuil 34 (IP 2017)

-45.000

11e begr.wijz.2017: komt te vervallen en vervangen door krediet 72101255

72101255 Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34

78.800

11e begr.wijz.2017: betreft samenvoeging kredieten 79901247 (2017) en 79901726 (2016)

72101252 Herinrichting Markt Terneuzen

575.000

adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2007 Herinrichting Kennedylaan

72101256 Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan

102.000

adm.wijz.2017 102: herschikking kredieten 2011 en 2012 stads- en dorpsvernieuwingsprojecten

72101259 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat

35.000

adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2012 verkeersveiligheidsvoorziningen

78210048 Pand Kerkhoflaan 55 Terneuzen

-243.750

adm.wijz.2017 101: overbrengen krediet

72110036 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Overslag

70.000

adm.wijz.2017 102: herschikking krediet 2015 verkeersveiligheidsvoorziningen

4.513.502

-2.274.756

2.238.746

kredieten uit investeringsprogramma 2017 welke werden toegevoegd aan lopende kredieten

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

-100.000

Toegevoegd aan 73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

Landschapsuitvoeringsplan

-90.000

Toegevoegd aan 75500003 Landschapsuitvoeringsplan/groenfonds (IP 2011 e.v)

Veerhaven Terneuzen

-675.000

Toegevoegd aan 72200001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2007)

-865.000

0

-865.000

Totaal 2017

3.648.502

-2.274.756

1.373.746

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2018

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

Vervallen/afgevoerde investeringen op basis staat "verantwoording investeringsprogramma 2017" (krediet niet overgebracht naar 2018)

-1427007

323750

71200020 Aanleg bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Terneuzen

3.085

6e begr.wijz.2018: bijramen meerwerkzaamheden

75600040 Portaal van Vlaanderen

-32.500

50.000

9e begr.wijz.2018: neerwaarste bijstelling krediet i.v.m.vervallen investeringssubsidie ad € 50.000 waartegenover een extra krediet t.b.v. verhuis- en herinrichtingskosten ad € 17.500 (t.l.v. bestemmingsreserve Nieuwe sluis)

74210064 Hekwerk en entree's Brede school Othene Terneuzen

12.164

3e begr.wijz.2018: aanvullende aanpassingenhekwerk en schoolplein De Parel

75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine

20.000

investeringsprogramma 2018; uitvoering 2017 omdat uitstel werkzaamheden niet verantwoord werd geacht; aanpassing begr.2017 was technisch niet meer mogelijk

76600001 Lening Stichting De Vlaschaard

250.000

3e begr.wijz.2018: verstrekken van een lening voor de aanleg van een parkeerterrein; gedeeltelijk al uitgekeerd in 2017; aanpassing begroting 2017 was technisch niet meer mogelijk

Totaal 2018

-1.174.258

373.750

-800.508

Totaal ultimo 2018

2.474.244

-1.901.006

573.238

Omschrijving thema

Grootboeknummer

Startjaar

Restant

Realisatie in % van totaal geraamd in 2018

Afvoeren ja/nee

7.2

Riolering

77220058 Aanschaf Hoofdpost (Xylem ++)

2004

2.543

97,58%

Nee

afwikkeling in 2019

8.3

Wonen en bouwen

78210014 Project stadsherstel binnenstad Tern. - uitgaven

2004

65.200

106,87%

Nee

moet beschikbaar blijven voor Nieuwstraat Zuid (78210029)

- inkomsten

2004

-145.000

104,77%

Nee

moet beschikbaar blijven voor Nieuwstraat Zuid (78210029) grondverk.

-77.257

2.1

Verkeer en vervoer

72101141 Herinrichting Kennedylaan (AIP 07)

2007

7.936

98,96%

Nee

Project nog niet helemaal gereed, definitieve afwikkeling begin 2019.

2.3

Recreatieve havens

72200001 Veerhavengebied Terneuzen

2007

1.900.659

54,78%

Nee

bestaand krediet wat jaarlijks wordt opgehoogd; 2018 met € 775.000

7.2

Riolering

77220113 Uitvoer.stedelijk waterplan (Axelsed./Bakkersland)

2007

-1.160

100,22%

Ja

afgewikkeld, overschrijding door klachten in de nazorgfase

1.907.435

8.3

Wonen en bouwen

78210029 Revitalisering Nieuwstraat-Zuid Terneuzen

2008

44.249

97,32%

Nee

in uitvoering (zie ook 78210014)

44.249

5.4

Musea

75410006 Nieuw-en verbouw Streekmuseum Het Land van Axel

2009

2.414

99,95%

Ja

afgerond

5.4

Musea

75410009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein

2009

78.005

95,39%

Nee

Op 15 augustus 2017 (2017_BW_01075) heeft het college besloten de mogelijkheden voor het publiekstoegankelijk maken en de thematische invulling van de suikersilo achter het Industrieel Museum Zeeland nader te onderzoeken.
Het resterende budget is dan nodig voor de uitvoering van deze plannen. Vanwege prioriteitsstellingen kan pas later dit jaar invulling gegeven worden aan het onderzoek.
Inzet van het budget is dan 2020.

80.419

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73200003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

2010

1.132.502

0,63%

Nee

bestaand krediet wat jaarlijks wordt opgehoogd; 2018 € 100.000

1.132.502

2.1

Verkeer en vervoer

79901643 Strooier/klein 51 (IP 2011)

2011

925

97,06%

Ja

afgewikkeld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

75500003 Landschapsuitvoering

2011

145.078

doorlopend krediet met jaarlijkse verhoging; 2018 met € 90.000

7.1

Volksgezondheid

77140002 Gezondheidscentrum Axel

2011

17.991

98,00%

Ja

afgewikkeld

163.994

2.1

Verkeer en vervoer

72110028 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 12) stelpost

2012

9.474

74,48%

Ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

79901666 Sneeuwschuiver 59 (IP2012)

2012

-75

100,69%

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220233 Doortr.hwa V.v.Steenb.ln.naar Kennedyln (fase 1)

2012

-409

103,56%

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220235 Vervangen hoofdriool Axel 1

2012

11.644

98,56%

Nee

project in de afwikkeling, volgen nog een paar facturen

8.3

Wonen en bouwen

78210039 Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten (IP2012)

2012

85.000

0,00%

Nee

Wordt uitgevoerd in 2019

105.634

0.4

Overhead

79900420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013)

2013

235.236

63,81%

Nee

Gedeeltelijk (€ 188.000) in 2019 en het resterende bedrag in 2020

2.1

Verkeer en vervoer

72101225 Infrastructurele werken de Ruyterstraat Axel - uitgaven

2013

64.983

83,73%

Ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72108022 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2013)

2013

3.763

98,25%

Ja

afgewikkeld

3.4

Economische promotie

75600035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.

2013

11.127

72,18%

Nee

Vrijetijdseconomie: € 15.000 en kwaliteitsverbetering voorzieningen €11.000.

3.4

Economische promotie

75600036 Ontwikkeling vrijetijdseconomie Toerisme+plat.

2013

15.000

0,00%

Nee

Deze willen we graag inzetten voor Zeeland als 5-sterren fietsprovincie. Hierin zijn fysieke investeringen nodig voor verbetering de voorzieningen van het huidige fietsknooppuntensysteem. Het opwaarderen van Zeeland als 5-sterren fietsprovincie is een speerpunt van de provincie Zeeland. Het voorstel van vorig jaar oktober is ingetrokken. Er is nu in februari een nieuw voorstel gekomen. Dit is nog niet helemaal uitgewerkt, maar we verwachten wel het bedrag dit jaar te kunnen inzetten. Rustlocaties met voorzieningen zoals picknick plek, fietslaadzuil, overzichtspanelen, fietsparkeerbeugel, buitenzuil, picknickbank, Parkeerterrein met entreefunctie. Voorzieningen voor (elektrische) fietsen zijn ook duidelijk aanwezig. Via de voucher regeling van de provincie krijgen we 50% van de aankoopkosten terug.

3.4

Economische promotie

75600037 Ontwikkeling zorgeconomie Toerisme+plat.

2013

15.000

0,00%

Nee

Deze willen we graag inzetten voor Zeeland als gezonde Regio. De bijdrage willen we inzetten voor de realisatie van een kanoroute in Terneuzen te realiseren. In Terneuzen ligt een koppeling met het Robuust Watersysteem, die hiervoor ook geld beschikbaar hebben. Afspraak februari 2019.

7.3

Afval

77210018 Huisvuilwagen 6 (IP'13)

2013

36.537

87,82%

Nee

restant is nodig voor de inbouw van een track&trace systeem

7.3

Afval

79901700 Haakarmcontainers (IP'13)

2013

1.698

96,60%

Nee

er volgen nog wat afrondende werkzaamheden

383.343

2.1

Verkeer en vervoer

72101231 Doortrekken Laan van Othene

2014

600.000

0,00%

Nee

Wordt uitgevoerd in 2020

2.1

Verkeer en vervoer

72108024 Verbetering lichtpunten openb. verlichting(IP2014)

2014

199

99,95%

Ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

79901714 Strooier/klein 55 (IP2014)

2014

13.230

63,25%

Nee

aanschaf in 2019

7.2

Riolering

77220246 Relinen Lievenspolder

2014

53.794

78,65%

Nee

project is bijna gereed, afwikkeling in 2019

7.2

Riolering

77220253 Afkoppelen Binnenpad Koewacht

2014

12.654

87,35%

Nee

project loop nog, budget is toereikend

7.2

Riolering

77220260 Vervangen rioolgemalen (Xylem++)

2014

8.936

55,32%

Nee

realisatie project vertraagd a.g.v. wisseling aannemer

7.2

Riolering

77220264 Afkopp. verhard oppervl. druk- en vacuum riolering

2014

24.745

1,02%

Nee

project moet nog worden opgestart

8.3

Wonen en bouwen

78210038 Lievenspolder II Terneuzen

2014

205.157

54,41%

Nee

blijft gereserveerd voor laatste fase woningcorpratie Clavis

918.715

2.1

Verkeer en vervoer

72108025 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2015)

2015

24.752

91,62%

Nee

restant is bestemd voor afwikkeling verplichtingen

2.1

Verkeer en vervoer

72110032 Verkeersveiligheidsvoorzieningen (IP 15) stelpost

2015

19.853

76,44%

Nee

stelpost nog laten staan

2.1

Verkeer en vervoer

72110033 VRI St.Annapolder agv Sluiskiltunnel

2015

100.000

0,00%

Nee

voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te houden tot dat deze (verouderde) installatie vervangen dient te worden; rijkswaterstaat zal naar verwachting de kosten verdelen naar rato toeleidende wegen; het gemeentelijke aandeel kan dan worden gedekt uit dit bedrag

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

79901722 Bestelbus 74 (Natuur&ZO) IP 2015

2015

0

ja

krediet is ingetrokken

7.3

Afval

77210021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015)

2015

293.735

34,73%

Nee

is besteld, opbouw volgt nog

7.2

Riolering

77220267 Hoek vervangen 2e deel budget 2015 (IP 2015)

2015

202

99,95%

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220268 Hoek relinen 2e deel 2015 (IP 2015)

2015

27.241

90,92%

Nee

project is in de afrondende fase

7.2

Riolering

77220269 Oudelandse Hoeve Terneuzen vervangen (IP 2015)

2015

7.103

97,03%

Nee

project is in de afrondende fase

7.2

Riolering

77220270 Oudelandse Hoeve Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

9.508

80,98%

Nee

project is in de afrondende fase

7.2

Riolering

77220272 Zuidpolder Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

12.403

75,19%

Nee

project is in de afrondende fase

7.2

Riolering

77220273 Handelspoort relinen (IP 2015)

2015

21.798

78,20%

Nee

project is in de afrondende fase

7.2

Riolering

77220275 Noorderdokken Terneuzen relinen (IP 2015)

2015

22.373

77,63%

Nee

project is in de afrondende fase

7.2

Riolering

77220276 Vervangen rioolgemalen (elec./mech.) IP 2015

2015

0

100,00%

Ja

project is gereed

7.2

Riolering

77220278 Vervangen druk-en vacuumriolering (el/mec) IP 2015

2015

61.558

66,54%

Nee

project is opgestart, oplevering eind 2019

8.3

Wonen en bouwen

78210043 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2015)

2015

450.000

0,00%

Nee

Wordt uitgevoerd in 2019

1.050.526

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73102204 Anna Bijnsstraat Terneuzen 2215 m2

2016

0

Ja

afgewikkeld

0.1

Bestuur

79900325 Burgerzaal-vloerbed, projector & ov meub.(IP 2016)

2016

5.017

92,93%

Ja

afgewikkeld

0.4

Overhead

79900422 Update applicaties/licenties (IP 2016)

2016

3

100,00%

Ja

afgewikkeld

0.4

Overhead

79900423 Uitbreiding ICT-infrastructuur (IP 2016)

2016

19.271

90,36%

Nee

In 2020

2.1

Verkeer en vervoer

72101244 Reconstructie wegen 2016(herbestrating)

2016

1.312

99,78%

Ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72108028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016)

2016

295.457

0,01%

Nee

restant is bestemd voor afwikkeling verplichtingen

2.1

Verkeer en vervoer

72108029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016)

2016

117.500

0,00%

Nee

restant is bestemd voor afwikkeling verplichtingen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901732 Messenbalkmaaier P 74
(IP 2016)

2016

15.000

0,00%

Nee

Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901734 Klepelmaaier P 84
(IP 2016)

2016

15.000

0,00%

Nee

Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901735 Heggeschaar P 83
(IP 2016)

2016

12.000

0,00%

Nee

Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016)

2016

15.000

0,00%

Nee

Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90

7.3

Afval

77210022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016)

2016

220.173

44,96%

Nee

afwikkeling in 2019 (in 2018 is eerste termijn betaald)

7.2

Riolering

77220282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

76.372

90,74%

Nee

project is in de afrondende fase

7.2

Riolering

77220283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)

2016

92

98,15%

Nee

project is nog niet helmaal afgewikkeld

7.2

Riolering

77220284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016)

2016

15.583

84,42%

Nee

project is nagenoeg gereed

7.2

Riolering

77220285 vervangen rioolgemalen (elec./mech.)
(IP 2016)

2016

3.690

91,80%

Nee

project is in de afrondende fase

7.2

Riolering

77220286 Vervangen rioolgemalen (bouwkundig) (IP 2016)

2016

0

100,00%

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16)

2016

117.755

21,50%

Nee

project is nog niet gereed

7.2

Riolering

77220288 Verv. druk-en vacuumriol. (bouwk.) (IP 2016)

2016

10.000

0,00%

Nee

project is nog niet opgestart

7.2

Riolering

77220289 Vervangen IBA's (elec./mech.) (IP 2016)

2016

0

100,00%

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP '16)

2016

49.575

0,85%

Nee

project zit in de opstartfase

7.2

Riolering

77220291 Baggerdepot waterschap deel 2 (IP 2016)

2016

7.540

95,69%

Nee

project zit in afrondende fase

7.2

Riolering

77220292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16

2016

190.228

4,89%

Nee

project wordt naar verwachting in 2020 opgeleverd

7.2

Riolering

77220293 Overstortpersleid. gemaal Westersch kl.rep.(IP 16)

2016

-235

100,39%

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16)

2016

54.428

63,71%

Nee

resterend budget wordt benut voor het Boerengat

7.2

Riolering

77220295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16

2016

32.089

35,82%

Nee

project is nog niet gereed

7.2

Riolering

77220296 Zandstraat afkopp hemelwater van drukriol. (IP 16)

2016

22.691

9,24%

Nee

project is nog niet gereed

7.2

Riolering

77220297 Terneuzen Nijverheidsstraat afkoppelen HWA (IP16) - uitgaven

2016

16.143

94,62%

Nee

project is in afrondende fase

8.3

Wonen en bouwen

78210046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016)

2016

387.000

0,00%

Nee

Wordt uitgevoerd in 2019

- inkomsten

2016

5.391

106,07%

1.704.075

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73102105 Verkoop Boekweitstraat 10 Zuiddorpe (vm Canisius) (73102105 t/m 2109 samengevoegd)

2017

-8.732

93,71%

Ja

verkoop is afgewikkeld

0.4

Overhead

79900308 Uitbreiding toegangscontrole stadhuis Terneuzen

2017

56.426

21,63%

Nee

Verschillende aanpassingen, zoals bijvoorbeeld glazen afschermingswanden in 2019/2020.

0.4

Overhead

79900329 Trouwzaal-stoelen, vloerbedekking en ov meubels

2017

1.465

95,51%

Ja

afgewikkeld

0.4

Overhead

79900426 Vervanging applicaties (IP 2017)

2017

110.643

26,24%

Nee

In 2020

0.4

Overhead

79901749 Kernboormachine (IP 2017)

2017

6.320

36,80%

Nee

Afrondende werkzaamheden in 2019

0.4

Overhead

79901753 Aanschaf en plaatsen zonnepanelen "de Koegors"

2017

17.795

91,91%

Nee

Ivm afronding van de SDE + subsidie nog laten staan

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

71200020 Bluswatervoorzieningen Oostelijk Bolwerk Tnz

2017

1

100,00%

Ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72101250 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2017

2017

12.329

97,17%

Nee

afronding 1e kw.2019

2.1

Verkeer en vervoer

72101251 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2017

2017

-3.938

100,35%

Nee

afronding 1e kw.2019

2.1

Verkeer en vervoer

72101252 Herinrichting Markt Terneuzen

2017

-24.627

104,28%

Ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72101253 Infrastructuur De Kampagne

2017

357.832

42,84%

Nee

Alleen oude slagerij gedaan. Oude slagerij nog bi te ramen.

2.1

Verkeer en vervoer

72101255 Veegauto met veegvuilopbouw (mini zijlader nr. 34)

2017

14.437

81,68%

Ja

2017_BW_01292, Besluitpunt 3. Restantkrediet vervalt.

2.1

Verkeer en vervoer

72101256 Aanleg vrijliggende fietspaden Kennedylaan

2017

-530

100,52%

Ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72101259 Verkeersveiligheidsvoorzieningen Zandstraat

2017

0

100,00%

Ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72108030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017)

2017

295.500

0,00%

Nee

restant is bestemd voor afwikkeling verplichtingen

2.1

Verkeer en vervoer

72108031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017)

2017

117.500

0,00%

Nee

restant is bestemd voor afwikkeling verplichtingen

2.1

Verkeer en vervoer

72110035 Parkeerplaatsen Brede School Othene Tnz.

2017

3.254

82,64%

Ja

afgewikkeld

2.2

Parkeren

72140021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)

2017

88.430

18,47%

Nee

Parkeerapparatuur voldoet nog aan de eisen en is nog in orde daardoor is er geen vervanging noodzakelijk.

2.2

Parkeren

72140022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)

2017

90.250

9,50%

Nee

parkeerapparatuur nog in goede staat; vervanging nog niet nodig

2.2

Parkeren

72140023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)

2017

20.390

0,00%

Nee

apparatuur functioneert nog goed; vervanging nog niet nodig

2.2

Parkeren

72140024 Parkeerterrein ABAB parkeervoorzieningen (IP 2017)

2017

9.500

0,00%

Nee

slagboom functioneert nog prima en hoeft nog niet vervangen te worden

2.2

Parkeren

72140025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)

2017

17.497

76,23%

Nee

apparatuur functioneert nog goed; vervanging nog niet nodig

3.4

Economische promotie

75600040 Portaal van Vlaanderen

2017

5.427

98,93%

Nee

afwikkelen in 2019

4.2

Onderwijshuisvesting

74210064 Hekwerk en entree's Brede School Othene Tnz.

2017

2.108

90,88%

Ja

afgewikkeld

5.6

Media

75100005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat

2017

-9.599

99,00%

Nee

betreft beschikbaar gestelde kredieten voor de nieuw te bouwen bibbliotheek aan de Kop van Noordstraat en de inrichting hiervan ad respectievelijk € 1.133.000 en € 570.000; investering wordt gedekt uit opbrengsten grondverkopen/ panden en een bijdrage uit de reserve dekking kapitaallasten; uitvoering naar verwachting 2019 e.v.

5.2

Sportaccommodaties

75310058 Vervanging lichtmasten VV Philippine IP 2018

2017

6.249

51,45%

Ja

krediet was gebaseerd op vervanging van alle verlichting; dit bleek niet nodig te zijn;

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901744 Pick-up 82 (IP 2017)

2017

13.535

72,93%

Ja

afgewikkeld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901745 Pick-up 83 (IP 2017)

2017

6.080

87,84%

Ja

afgewikkeld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

76304016 't Kaaike Zuiddorpe (keuk,toilet,akoest,veiligh.)

2017

0

100,00%

Ja

afgewikkeld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

76304018 't Kaaike Zuiddorpe (vloerbed,energiemtr,sfeer)

2017

1

100,00%

Ja

afgewikkeld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

76600001 Lening Stichting de Vlaschaard

2017

0

100,00%

Ja

afgewikkeld

7.3

Afval

77210024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017)

2017

240.780

35,79%

Nee

afwikkeling in 2019 (in 2018 is eerste termijn betaald)

7.2

Riolering

77220300 Relinen Haarmanweg, Hughersluys, Driewegen (IP 17)

2017

13.317

84,33%

Nee

project is in afrondende fase

7.2

Riolering

77220301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17)

2017

1.334.079

22,66%

Nee

achetrstand in de voorbereiding

7.2

Riolering

77220303 Vervangen Joost Hamerlinckstraat (IP 2017)

2017

1

100,00%

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17)

2017

14.852

78,78%

Nee

project is in afrondende fase

7.2

Riolering

77220305 Vervangen IBA's buitengebied (IP 17)

2017

0

100,00%

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220306 Vervangen rioolgemalen (E/M) (IP 17)

2017

15.000

0,00%

Nee

uitvoering in 2019

7.2

Riolering

77220307 Vervangen rioolgemalen (B) (IP 17)

2017

1.600

84,00%

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220308 Vervangen druk-/vacuümriolering (E/M) (IP 17)

2017

25.000

0,00%

Nee

project in voorbereiding

7.2

Riolering

77220309 Vervangen druk-/vacuümriolering (B) (IP 17)

2017

10.000

0,00%

Nee

project in voorbereiding

7.3

Afval

79901740 Haakarmcontainers (IP 2017)

2017

3.037

89,88%

Nee

Afrondende werkzaamheden in 2019

7.3

Afval

79901752 Vrachtauto 10 (IP 2017)

2017

19.596

90,20%

Ja

2017_BW_01672. Besluitpunt 3, het restantkrediet van € 20.000 vervalt.

8.3

Wonen en bouwen

78210049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017)

2017

450.000

0,00%

Nee

Wordt uitgevoerd in 2019

3.332.806

0.2

Burgerzaken

70030006 Aanschaf stemhokjes, -bussen en materiaal (2018)

2018

1.929

94,36%

Ja

afgewikkeld

0.2

Burgerzaken

70030007 Aanschaf opslagcontainers verkiez.materiaal (2018)

2018

0

100,00%

Ja

afgewikkeld

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73100001 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent

2018

20.151

0,00%

Ja

betreft afwaardering boekwaarde erfpachtsgronden

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73102110 Aanpassingen Jacob Catsstraat 7 Tern.

2018

-5.153

112,70%

Ja

de overschrijding is veroorzaakt door een tegenvallende aanbesteding en enkele meerwerken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

73102111 Aanp. schoolplein J.Catsstraat 7 Tern tbv parkeren medewerkers

2018

33.880

0,00%

Nee

uitvoering 2019

0.4

Overhead

79900334 Patio's stadhuis/-kantoor Tnz (IP 2018)

2018

10.000

0,00%

Nee

Verschillende werkzaamheden zijn al uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2019

0.4

Overhead

79900335 Vernieuwing keuken 2e verd. stadhuis (IP 2018)

2018

23.800

0,00%

Nee

In 2019

0.4

Overhead

79901763 Pick-Up 78 (IP 2018)

2018

6.330

87,34%

Nee

er volgen nog wat afrondende werkzaamheden

0.4

Overhead

79901766 Combo 108 Handhaving

2018

13.183

56,06%

Ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72101197 Herinr. terrein vrm. gem.werkpl. Nieuwendijk Axel

2018

-324

0,00%

Ja

afgewikkeld

2.1

Verkeer en vervoer

72101257 Sneeuwschuiver (IP 2018)

2018

20.000

0,00%

Nee

is inmiddels aangeschaft

2.1

Verkeer en vervoer

72101260 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2018

2018

603.670

14,07%

Nee

Oplevering eind 2019.

2.1

Verkeer en vervoer

72101261 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2018

2018

80.569

91,22%

Nee

Project is nog in uitvoering

2.1

Verkeer en vervoer

72101262 Rotonde sluizencomplex

2018

434.841

3,37%

Nee

Project nog niet afgerond; verplichting aangegaan van € 406.000

2.1

Verkeer en vervoer

72101263 Aanpassingen westelijke stadsrand

2018

50.000

0,00%

Nee

Wordt uitgevoerd in 2019

2.1

Verkeer en vervoer

72108032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018)

2018

295.500

0,00%

Nee

Afronding in 2019

2.1

Verkeer en vervoer

72108033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018)

2018

117.500

0,00%

Nee

Afronding in 2019

2.2

Parkeren

72140026 Parkeertoezicht (IP 2018)

2018

23.485

0,00%

Nee

handhavingsapparatuur is nog in goede staat en hoeft niet vervangen te worden.

2.1

Verkeer en vervoer

79901757 Aanhanger (IP 2018)

2018

2.599

74,01%

Nee

er is nog één aanpassing voorzien

2.1

Verkeer en vervoer

79901762 Asfaltzaag (IP 2018)

2018

11.000

0,00%

Nee

aanschaf 2019

4.2

Onderwijshuisvesting

74210065 1e aanvr.OLP Pr.Willem v.Oranje 16e groep (IP2018)

2018

0

100,00%

Ja

afgewikkeld

4.2

Onderwijshuisvesting

74210066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek

2018

49.020

1,96%

Nee

In 2019 wordt € 30.000 uitgegeven; in 2020 € 19.020

4.2

Onderwijshuisvesting

74210067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ

2018

49.020

1,96%

Nee

In 2019 wordt € 30.000 uitgegeven; in 2020 € 19.020

4.2

Onderwijshuisvesting

74210068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen

2018

8.955

64,18%

Nee

In 2019 wordt restant van € 8.955 uitgegeven.

5.2

Sportaccommodaties

75300055 Vervanging tennisbaan Zaamslag IP 2018

2018

15.000

100,00%

Nee

1e halfjaar 2019 uitvoeren; i.v.m. aanvraag lening en opvragen offertes heeft het traject langer geduurd

5.2

Sportaccommodaties

75300056 Belijning atletiekbaan AV Scheldesport IP 2018

2018

-406

Ja

afgewikkeld

5.2

Sportaccommodaties

75300057 Cameratoezicht openluchtzwembaden

2018

2.936

20,97%

Nee

hiervoor worden in 2019 camera's gekocht voor Koewacht. Indien het restantkrediet hiervoor niet toereikend is, schrijft vakafdeling een advies.

5.2

Sportaccommodaties

75300058 Lening TV Zaamslag tbv tennisba(a)n(en)

2018

15.000

100,00%

Ja

De tennisvereniging ziet achteraf gezien toch af van de lening vanwege hoge administratieve last. Krediet kan vervallen.

5.2

Sportaccommodaties

75310059 Dug Outs Zeeuwse Honk IP 2018

2018

-3.920

-10,59%

Ja

De aanneemkosten zijn hoger uitgevallen. De raming was gebaseerd op offertes van 2017.

5.2

Sportaccommodaties

75310060 Vervanging verlichting RKVV Koewacht IP 2018

2018

1.923

16,72%

Ja

afgewikkeld

5.2

Sportaccommodaties

75310061 Hekwerk schuttersterrein Axel (ZVKC) IP 2018

2018

5.000

100,00%

Nee

Uitvoering vindt plaats door de ZVKC (hondenclub) in eigen beheer. De hondenclub declareert bij de schuttersvereniging, die vervolgens bij de gemeente declareert. Vanwege bestuurswisseling is de uitvoering door de hondenclub nog niet gerealiseerd. Dit gebeurt in het 1e halfjaar 2019.

5.4

Musea

75410012 Restauratie Schoolmuseum Nieuwstraat 2-4 Terneuzen

2018

719

99,31%

Ja

afgewikkeld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901758 Kraan-Herder (IP 2018)

2018

75.000

0,00%

Nee

Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901759 Maaikorf-Herder (IP 2018)

2018

10.000

0,00%

Nee

Afwikkeling in 2020 icm investering tractor P90

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901760 Multy transport P 380 (IP 2018)

2018

-581

100,97%

Ja

afgewikkeld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901764 Aebi maaimachine P 91 (taludmaaier) (IP 2018)

2018

4.651

96,55%

Ja

afgewikkeld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

79901765 Aanhanger P 79-5 (IP 2018)

2018

8.553

42,98%

Ja

afgewikkeld

7.3

Afval

77210025 Huisvuilwagen 3 (IP 2018)

2018

375.000

0,00%

Nee

levering is voorzien in 2019

7.3

Afval

77210026 Afzetbare huisvuil perscontainer

2018

0

100,00%

Ja

afgewikkeld

7.3

Afval

77210027 Afsluitbare afzet container

2018

1.250

95,54%

Nee

er volgen nog wat afrondende werkzaamheden

7.3

Afval

77210028 Afzetbare pers/trechter container

2018

40.000

55,56%

Nee

afwikkeling in 2019

7.3

Afval

77210029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers

2018

90.400

39,73%

Nee

afwikkeling in 2020

7.3

Afval

77210030 Routeoptimalisatie Software

2018

30.000

0,00%

Nee

afwikkeling 2020, e.e.a. afhankelijk van grondstoffenplan

7.3

Afval

77210031 Routeoptimalisatie Hardware

2018

120.000

0,00%

Nee

afwikkeling 2020, e.e.a. afhankelijk van grondstoffenplan

7.2

Riolering

77220199 Verb. waterbeheersing omg.Bosjesweg(1e en 2e fase)

2018

-94

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

77220311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1)

2018

283.019

29,25%

Nee

project is nog niet gereed

7.2

Riolering

77220312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder

2018

527.592

5,79%

Nee

project is nog niet gereed

7.2

Riolering

77220313 rel.verv. wijk Sint Annapolder (fase 1) IP 2018

2018

30.000

0,00%

Nee

project in voorbereiding

7.2

Riolering

77220314 vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18)

2018

480.184

3,96%

Nee

aanbesteding moet nog plaatsvinden

7.2

Riolering

77220315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil

2018

411.766

1,96%

Nee

is onderdeel van reliningproject

7.2

Riolering

77220316 Vervangen Tulpstraat (Hoek) IP 2018

2018

117.442

16,11%

Nee

is onderdeel van reliningproject

7.2

Riolering

77220317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018

2018

100.000

0,00%

Nee

is onderdeel van reliningproject

7.2

Riolering

77220318 Vervangen IBA's buitengebied (Tnz) IP 2018

2018

18.841

62,32%

Nee

afwikkeling in 2019

7.3

Afval

79901754 Multiyet C 66 (IP 2018)

2018

41.891

27,93%

Nee

levering 2019

7.3

Afval

79901755 Vrachtauto 11 (IP 2018)

2018

118.764

56,81%

Nee

afwikkeling 2019 (restant aanneemsom)

7.3

Afval

79901756 Vrachtauto 10 (IP 2018)

2018

166

99,78%

Ja

afgewikkeld

7.2

Riolering

79901761 Kolkenzuiger 42 (IP 2018)

2018

350.000

0,00%

Nee

aanschaf 2019

8.3

Wonen en bouwen

78210050 Renovatie toren NH-kerk Zaamslag (IP 2018)

2018

300.000

0,00%

Nee

de start van de werkzaamheden is vertraagd vanwege onderzoek in het kader van de flora-en faunawet (verplicht)

8.3

Wonen en bouwen

78210051 Uitv. 5e fase renovatie Willibrordustoren (IP 18)

2018

272.000

0,00%

Nee

de start van de werkzaamheden is vertraagd vanwege onderzoek in het kader van de flora-en faunawet (verplicht)

8.3

Wonen en bouwen

78210052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg

2018

25.000

0,00%

Nee

Wordt uitgevoerd in 2020

5.717.052

Totaal

Generaal

16.463.493